Mijn visie 

Door de economische voorspoed zijn uitkeringsgerechtigden die kort een uitkering hadden aan het werk. Nu is het tijd om de mensen die al langer in de uitkering zitten aandacht te besteden. Maar hoe doe je dat op een effectieve manier? Of biedt het toepassen van motiverende gespreksvoering niet genoeg resultaat? Zijn groepsinterventies de oplossing en zo ja, hoe richt je dat in?

Graag adviseer ik u op basis van mijn kennis van re-integratie en (team) coaching en zoek ik met u naar de optimale aansluiting op wat er al is aan aanbod en ondersteuning. En als u behoefte heeft om een concrete aanpak in de pilot-praktijk neer te zetten,  kan ik uw kwartiermaker zijn.

Mijn visie is dat ieder mens de kans verdient om deel mee te mogen doen aan de maatschappij, bij voorkeur in de vorm van betaald werk. En dat te doen  door hen serieus nemen in hun wensen op een consequent positieve wijze.

Flyer Aanbod train-de -trainer groepsgewijze aanpak Veerkracht