Weer in beweging langdurig werklozen

Mijn visie is dat ieder mens de kans verdient om deel mee te mogen doen aan de maatschappij, bij voorkeur in de vorm van betaald werk. En dat te doen door hen serieus nemen in hun wensen op een consequent positieve wijze.

Effectiever worden

U heeft de opgave om deelnemers zelfredzamer te maken. Wat vraagt dat van de professional? Of is een groepsgewijze aanpak gewenst? Hoe doe je dat effectief? Hoe vertaal je een nieuw beleidsdoel naar de praktijk? Hoe zorg je ervoor dat er echt onbevooroordeeld bejegend wordt?

Voorkomen van burn-out

U wilt graag dat uw jonge medewerkers overeind blijven met alle uitdagingen? Kan de medewerker deze situatie zelf herkennen en oplossen? Of werkt preventief zelfinzicht bieden?

coach-ervaringen van deelnemers

Een coach uitzoeken en benaderen is een hele stap. Want je weet nog niet wat je precies te wachten staat. En hoe zit het met die vertrouwensrol? En wat kan ik als professional verwachten over het effect? Hieronder vindt u ervaringen van professionals die ik gecoacht heb. En mocht u nog vragen hebben, laat het me gerust weten!