Mijn visie op effectief werk

Effectief werken is voor mij doen wat nodig en duurzaam is. Wat is de kern van de werk of opdracht en hoe kan je dan resultaten bereiken die op lange termijn vruchten afwerpen? Dat betekent inzicht in het werkproces, keuzes maken, maximale mandaten voor professionals. En dat geeft energie en betrokkenheid. En effectiever worden in de interactie met de deelnemer. Hoe acteer je als je de deelnemer het zelf wil laten doen? Wat betekent dat voor jou als professional?

Voorbeelden

  • Verbindende communicatie in een team.
  • Waarnemen zonder oordeel en maximale zelfregie bij de klant door stil te staan bij jezelf en wat echt speelt bij de klant.
  • Timemanagement: Doen wat nodig is en laten wat belemmert ( methodisch handelen).
  • Intervisie: uitgesteld collegiaal advies, leren van elkaar.

Bekijk de flyer over teamcoaching

SAMSUNG CSC